Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

ר' שמעון ישראל קארנבלי

With Kerestir Kvitel

Raised:

253

Goal:

180 kvitlach

Donors:

262

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

Send Kvitel

Recent Donations (262 Total)

Avrumy Eisenberg

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

P Perl

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Honor of דער פרעזידענט׳ס זין

In Memory of ר ישעי בן ר משה

Hershey Fisher

1 Hazkara

1 month ago

Hillel Kornbluh

1 Hazkara

1 month ago

יואל דוד

1 Hazkara

1 month ago

א קעריסטירע חסיד

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

אנונימי

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

ש י

1 Hazkara

1 month ago

א אידעלע

1 Hazkara

1 month ago

בנימין זאב

1 Hazkara

1 month ago

שמשון צבי

1 Hazkara

1 month ago

Leiby G

1 Hazkara

1 month ago

D P

0 Hazkara + $1 pidyon

1 month ago

Meir Apter

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

Mendel Schwimmer

0 Hazkara + $25 pidyon

1 month ago

שלמה זלמן פאללאק

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Samuel Fish

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Tzvi Solomon

1 Hazkara

1 month ago

יואל גב

1 Hazkara

1 month ago

אברהם הלל גליק

Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

יצחק אייזיק בן אסתר ומשפחתו שיחיו

1 Hazkara

1 month ago

אליעזר לייב ווייס

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

לוי ראזנער

1 Hazkara

1 month ago

יואל משה הירש

1 Hazkara

1 month ago

M.m.s.

1 Hazkara

1 month ago

Jacob Kalisch

1 Hazkara

1 month ago

Shiya herman

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

Moshe Falkowitz

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara

1 month ago

MOISHE ABRAHAM UNGER

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of שומי קארנבלי

In Memory of ר' ישעי בן ר' משה

avrohom gottesman

1 Hazkara

1 month ago

M. R. Weinstein

1 Hazkara + $100 pidyon

1 month ago

Shie Wolf Greenfeld

1 Hazkara

1 month ago

Lazer Chayim

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

Berish Laufer

1 Hazkara

1 month ago

עביר וויינשטיין

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

In Memory of שמעון קארנבלי

Leiby Beilus

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Memory of לע"נ מרים בת שמואל ע"ה

menachem y gruber

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of איש החסד והמעש ר' שמעון ישראל קארנבלי הי"ו

Yoel Miller

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Memory of ר' ישעיה בן ר משה

Yoel Ravitz

0 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

In Honor of שמעי קארנבלי

JR

1 Hazkara

1 month ago

Lipa Kish

1 Hazkara

1 month ago

Hershy Grossbard

1 Hazkara

1 month ago

Joel M Hirsch

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Honor of Shimmi kornbly

In Memory of Reb shaya ben reb moshe

יצחק משה ראזנבערג

1 Hazkara

1 month ago

hershy neuman

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara

1 month ago

GS

1 Hazkara

1 month ago

Eliahu kornbluh

1 Hazkara

1 month ago

Amm

1 Hazkara

1 month ago

Abish

1 Hazkara

1 month ago

SHIYA WEINSTOCK

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Shlomo Spitzer

1 Hazkara

1 month ago

Yoely Friedman

1 Hazkara

1 month ago

Aaron Ausch

1 Hazkara

1 month ago

א איד

1 Hazkara

1 month ago

Jacob L

1 Hazkara

1 month ago

Yitzchok greenfeld

1 Hazkara

1 month ago

יואל שאלאמאן

1 Hazkara

1 month ago

Yenti Friedman

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Memory of Devora Rechel bas reb mordche yehuda

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of ר שמעון קארנבלי

Anonymous

1 Hazkara

1 month ago

Af

1 Hazkara

1 month ago

israel Weisberg

1 Hazkara

1 month ago

א

1 Hazkara

1 month ago

שמואל טאבאק

1 Hazkara

1 month ago

M.S.K

1 Hazkara

1 month ago

Yossi B

1 Hazkara

1 month ago

yw

1 Hazkara

1 month ago

Hershel klar

1 Hazkara

1 month ago

שמעי אברהם יהושע בן אסתר

1 Hazkara

1 month ago

יעקב יואל בן פראדל

1 Hazkara

1 month ago

מ. וו.

1 Hazkara

1 month ago

YOILY

1 Hazkara

1 month ago

David Weinberger

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

Issac Berkowitz

1 Hazkara

1 month ago

CHESKY PARNES

1 Hazkara

1 month ago

Mayer mendlowits

1 Hazkara

1 month ago

Moshe

1 Hazkara

1 month ago

ישראל באדאנסקי

1 Hazkara

1 month ago

burach

1 Hazkara

1 month ago

שמחה

1 Hazkara

1 month ago

שמחה בונים בן חי

1 Hazkara

1 month ago

Yoel Binyumin Czin

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Yossi Berliner

1 Hazkara

1 month ago

Shloimy kish

1 Hazkara

1 month ago

ישראל קליין

1 Hazkara

1 month ago

joel s

1 Hazkara

1 month ago

YH Katz

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Joel Katz

1 Hazkara

1 month ago

זיווג

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי

1 Hazkara

1 month ago

שלמה ברוך

1 Hazkara

1 month ago

arye nuchem

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

moshe

1 Hazkara

1 month ago

אליקים געציל

1 Hazkara

1 month ago

אברהם מאיר

1 Hazkara

1 month ago

יעקב

1 Hazkara

1 month ago

רבקה

1 Hazkara

1 month ago

שלמה זלמן

1 Hazkara

1 month ago

מנחם מענדל

1 Hazkara

1 month ago

אברהם

1 Hazkara

1 month ago

טובי׳ גדלי׳

1 Hazkara

1 month ago

גבריאל צבי

1 Hazkara

1 month ago

y

1 Hazkara

1 month ago

מאיר זאב

1 Hazkara

1 month ago

אסתר

1 Hazkara

1 month ago

שמעון

1 Hazkara

1 month ago

מרים העניא

1 Hazkara

1 month ago

Y. Kornbluh

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of Shimmy!

In Memory of ר׳ ישעי ב״ר משה

Joseph

1 Hazkara

1 month ago

Sam

1 Hazkara

1 month ago

י א

1 Hazkara

1 month ago

שלום

1 Hazkara

1 month ago

שמאול

1 Hazkara

1 month ago

ר פ

1 Hazkara

1 month ago

אשר

1 Hazkara

1 month ago

טילא

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

ירוחם

1 Hazkara

1 month ago

ברוך

1 Hazkara

1 month ago

בנצוין שלום

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

ברוך

1 Hazkara

1 month ago

שלמה

1 Hazkara

1 month ago

מרת סימאן

1 Hazkara

1 month ago

יואל סימאן

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

יואל

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

מאכי

1 Hazkara

1 month ago

Y k

1 Hazkara

1 month ago

Chaim Kornbluh

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Asher

1 Hazkara

1 month ago

שלמה י

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

חיים נ

1 Hazkara + $42 pidyon

1 month ago

S E

1 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

יוסף ווייס

1 Hazkara + $360 pidyon

1 month ago

In Honor of שמעון ישראל קארנבלי

In Memory of ר ישעי בן ר משה

Harry Fischer

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

חיים דוד

1 Hazkara

1 month ago

SBG

1 Hazkara

1 month ago

חיים דוד גרויס

1 Hazkara

1 month ago

ח ר

1 Hazkara

1 month ago

עזרא אלימלך

1 Hazkara

1 month ago

אברהם

1 Hazkara

1 month ago

יחואל יצחק שווארטץ

1 Hazkara

1 month ago

ישראל

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי

1 Hazkara

1 month ago

פנחס ברוך גרינוואלד

1 Hazkara

1 month ago

גרשון מנחם ק

1 Hazkara

1 month ago

Joel weiss

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

מאיר ווייס

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Honor of שמעוןקארנבלי

In Memory of ר ישעי בן ר משה

אהרן דוד

1 Hazkara

1 month ago

ש א

1 Hazkara

1 month ago

Mandel Berger

1 Hazkara

1 month ago

יעקב יושע אפרים

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי

1 Hazkara

1 month ago

סאסא

1 Hazkara

1 month ago

ד א צ

1 Hazkara

1 month ago

אברהם לעפפלער

1 Hazkara + $720 pidyon

1 month ago

In Honor of שמעון ישראל קארנבלי

In Memory of רבי ישעי' בן רבי משה

משה שמאול

1 Hazkara

1 month ago

Usher Lemel

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Pinchas Kish

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

יעקב שלמה

1 Hazkara

1 month ago

יוסף לייב לעבאוויטש

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

Chaim stern

1 Hazkara

1 month ago

sam muller

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

יואל ראטה

1 Hazkara

1 month ago

חיים

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

מתתי יוסף

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

חיים יעקב שעהנפעלד

Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

s r

1 Hazkara

1 month ago

Aron Green

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of שמעון קארנבלי

Anonymous

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

Joel Epstein

1 Hazkara

1 month ago

יוסף גרובער

1 Hazkara + $360 pidyon

1 month ago

In Honor of שמעון ישראל קארנבאלי

In Memory of ר' ישע' ב''ר משה

sholem oberlander

Hazkara + $250 pidyon

1 month ago

Joel eidlisz

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of עוסקים בצרכי ציבור

In Memory of רבי ישעי בן משה

Joel stern

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of ר׳ שמעון

Yossi

1 Hazkara

1 month ago

tessler

1 Hazkara

1 month ago

י א

1 Hazkara

1 month ago

Ravitz

1 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

In Honor of $20

Mandel

1 Hazkara

1 month ago

אברהם יואל לעפפלער

1 Hazkara

1 month ago

אברהם יואל לעפפלער

1 Hazkara

1 month ago

Chaim burech tambor

1 Hazkara

1 month ago

chaya Spitzer

1 Hazkara

1 month ago

chaya Spitzer

1 Hazkara

1 month ago

ER

1 Hazkara

1 month ago

יעקב ירמי'פאַלקאָוויטש

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Joel Wieder

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

jacob falkowitz

1 Hazkara

1 month ago

SOLOMON EIDLISZ

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

ACS

1 Hazkara

1 month ago

Showing the maximum 200 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 31,835

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket