Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

רבי ישעי'לעס הויז

With Kerestir Kvitel

Raised:

279

Goal:

180 kvitlach

Donors:

300

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

Send Kvitel

Recent Donations (300 Total)

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

29 days ago

Gedalia Auerbach

1 Hazkara

29 days ago

ד. ב.

0 Hazkara + $40 pidyon

1 month ago

Comments: לע"נ ר'ישעי בן ר' משה

יוסף

1 Hazkara

1 month ago

yf

1 Hazkara

1 month ago

יוסף גוטמאן

1 Hazkara

1 month ago

Esther Gross

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

chusid

1 Hazkara

1 month ago

ר ישעי בן ר משה

1 Hazkara

1 month ago

moses

1 Hazkara

1 month ago

y

1 Hazkara

1 month ago

Chaim

1 Hazkara

1 month ago

אהרן

1 Hazkara

1 month ago

Naftule Englander

1 Hazkara

1 month ago

nmp

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of רבקה בת העניא אייניקל פון די באבע שרה

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה

J C Grossman

1 Hazkara

1 month ago

יוסי

1 Hazkara

1 month ago

שמואל אברהם בן בלומא רבקה

1 Hazkara

1 month ago

friedman

1 Hazkara

1 month ago

chaim

1 Hazkara

1 month ago

ישעי'

1 Hazkara

1 month ago

פנחס בן דבורה

1 Hazkara

1 month ago

פנחס

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Memory of ר ישעי' בן ר משה

אהרן בן צפורה

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

בן ציון יהושע הכהן קוואדראט

1 Hazkara

1 month ago

moshe

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $1 pidyon

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

mendel c

1 Hazkara

1 month ago

ש,י,ה

1 Hazkara

1 month ago

avrohom ben yosef

1 Hazkara

1 month ago

Mm

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

Duvid Gombo

1 Hazkara

1 month ago

ישראל בן חנה רייצא וכל משפחתו

1 Hazkara

1 month ago

גולדמן

1 Hazkara

1 month ago

מאיר צבי בן רעכל

1 Hazkara

1 month ago

LS

1 Hazkara

1 month ago

DS

1 Hazkara

1 month ago

בלייך

1 Hazkara + $1,000 pidyon

1 month ago

In Honor of להצלחת כלל ישראל

In Memory of ר אהרן בן משה יודא בלייך

Mordche scher

0 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

abraham gottdenger

1 Hazkara

1 month ago

הב"ש

1 Hazkara

1 month ago

משה בן בלומה

1 Hazkara

1 month ago

abraham

1 Hazkara

1 month ago

יחיאל בן בלימא

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי

1 Hazkara

1 month ago

BA Halpern

1 Hazkara

1 month ago

Zalman Lerner

1 Hazkara

1 month ago

y c

1 Hazkara

1 month ago

Zev

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

chaim weinberger

1 Hazkara

1 month ago

ישראל יעקב בן חיה

1 Hazkara

1 month ago

WEISER

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $25 pidyon

1 month ago

בעריש ווייס

1 Hazkara

1 month ago

יעקב

1 Hazkara

1 month ago

Joe Gelb

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

In Honor of ידידי היקר האברך המהולל בתשבחות נכד הרה"ק בעל ההילולא הרב בעריש רובין שליט"א

In Memory of לע"נ ר' ישעי' ב"ר משה ז"ל

Moshe Vol

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of הר"ר ליפא גרויס

moshe pollak

1 Hazkara

1 month ago

אריה בן גוהר חנה לפרנסה טובה, הודיה ולאה בנות רוחמה תמר

1 Hazkara

1 month ago

MP

1 Hazkara

1 month ago

J fried

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

משה גראס

1 Hazkara

1 month ago

Shulem felberbaum

1 Hazkara

1 month ago

Moses Schwartz

0 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

Yechiel ungar

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

jacob gutman

0 Hazkara + $1 pidyon

1 month ago

C

1 Hazkara

1 month ago

יצחק בן שרה דוואשא

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

אהרן שמואל בן רבקה, רחל מרים בת קלערל חיה

1 Hazkara

1 month ago

yitzchok folger

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

אהרן ברייער

1 Hazkara

1 month ago

ישעי

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

teller

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

משה קאהן

1 Hazkara

1 month ago

moishe cohen

1 Hazkara

1 month ago

ברוך יצחק האפפמאנן

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

מנחם ה.

1 Hazkara

1 month ago

ber

1 Hazkara

1 month ago

אנונימי

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

Israel Pollak

0 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

FS

1 Hazkara

1 month ago

M F

1 Hazkara

1 month ago

Chaim

1 Hazkara

1 month ago

JOEL STERN

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

chaya

1 Hazkara

1 month ago

יוסף בן שרה רבקה

1 Hazkara

1 month ago

צפורה שמואל

1 Hazkara

1 month ago

yoel goldman

1 Hazkara

1 month ago

אהרן קוריץ

1 Hazkara

1 month ago

אהרן קוריץ

1 Hazkara

1 month ago

ARK

1 Hazkara

1 month ago

צבי עקיבה ראזינבערג

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

אהרן קוריץ

1 Hazkara

1 month ago

yosef

1 Hazkara

1 month ago

Zk

1 Hazkara

1 month ago

אברהם יעקב בן פערל הורוביץ

1 Hazkara

1 month ago

simcha ashkenazi

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

שרה רחל בת חיה סימה

1 Hazkara

1 month ago

וידר משה

1 Hazkara

1 month ago

Esti Wieder

1 Hazkara

1 month ago

משפ' שמואל

1 Hazkara

1 month ago

שלמה בערגער

1 Hazkara

1 month ago

יוסי ויזל

1 Hazkara

1 month ago

מאיר יהוסף בן אדל חיה דרעזיא וזו' רחל פיגא בת מרים ובתה גיטל שרה בת רחל פיגא - נכדי רביה"ק זיע"אי

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

AL

1 Hazkara

1 month ago

יהושע ברזילאי

1 Hazkara

1 month ago

נחום

1 Hazkara

1 month ago

עקיבא שיינברגר

1 Hazkara

1 month ago

אלימלך אליהו בן מרים וזוג' פערל בת עטל

1 Hazkara

1 month ago

מנחם אברהם בן לאנא

1 Hazkara

1 month ago

מנחם אברהם בן לאנא

1 Hazkara

1 month ago

יוסף קוט

1 Hazkara

1 month ago

ישראל ליסיצין

1 Hazkara

1 month ago

htk

1 Hazkara

1 month ago

יחזקאל גלנדאור

1 Hazkara

1 month ago

Yidel gross

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

In Memory of אהרן בן שלמה ז׳׳ל

משה

1 Hazkara

1 month ago

י.ג.

1 Hazkara

1 month ago

נפתלי

1 Hazkara

1 month ago

Pinhas Bernstein

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

צבי עקיבה ראזינבערג

1 Hazkara

1 month ago

פרענקל

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Memory of הרה"ק ר' ישעי' ב"ר משה זי"ע

ישראל בן הינדא

1 Hazkara

1 month ago

yona ehrental

1 Hazkara

1 month ago

שלמה זלמן בן חיה רחל

1 Hazkara

1 month ago

אברהם יעקב באקאר

1 Hazkara

1 month ago

אלי-הו שמעון בן שמחה פראדיל

1 Hazkara

1 month ago

בנימין פפנהיים

1 Hazkara

1 month ago

בנימין פפנהיים

1 Hazkara

1 month ago

זעליג

1 Hazkara

1 month ago

ישראל פרידמן

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

רוזנגרטן

1 Hazkara

1 month ago

אברהם שטיינברגר

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי יהושע העשיל בן מרים ברכה

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of לזכות הרה"ק רבי ישעיה ב"ר משה זיע"א

In Memory of לזכות הרה"ק רבי ישעיה ב"ר משה זיע"א

Sruly Baum

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

In Honor of לענ ר' ישעי בן ר' משה פואלט פאר כלל ישראל

Sruly Baum

1 Hazkara

1 month ago

אליהו שמחה בן חנה בריינדל

1 Hazkara

1 month ago

Z.l.g.

1 Hazkara

1 month ago

Joel werzberger

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

shlomo neumann

1 Hazkara

1 month ago

Duvid Menczer

1 Hazkara

1 month ago

אלישע הלוי יונגרייז

1 Hazkara

1 month ago

Avigdor Samuel

1 Hazkara

1 month ago

Wolf

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of ר' ישעי' בן ר' משה

חיים מאיר

1 Hazkara

1 month ago

Jehuda Landau

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב ישעי רובין

דוד בן מלכה

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of ר ישעי בן ר משה

In Memory of ר ישעי בן ר משה

ר ש בר מ

1 Hazkara

1 month ago

cyls

1 Hazkara

1 month ago

Moshe

1 Hazkara

1 month ago

Lipa Sporn

1 Hazkara

1 month ago

C

1 Hazkara

1 month ago

יצחק מאיר בן גאלדא

1 Hazkara

1 month ago

MS Me

1 Hazkara

1 month ago

Aaron spitzer

1 Hazkara

1 month ago

A U

1 Hazkara

1 month ago

Simon Tyrnauer

1 Hazkara

1 month ago

yosef kraus

1 Hazkara

1 month ago

יוסף בן חיה שרה

1 Hazkara

1 month ago

פנחס עמרם ווייס

1 Hazkara

1 month ago

שמשון בן שרה , רחל בת מרים נחמה

1 Hazkara

1 month ago

Zalmen Reinman

1 Hazkara

1 month ago

CHAVA OBERLANDER

1 Hazkara

1 month ago

יוסף לייב לעבאוויטש

1 Hazkara

1 month ago

Debbie

1 Hazkara

1 month ago

Rachel eidlisz

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Paysach Korn

1 Hazkara

1 month ago

Dudy Richter

1 Hazkara

1 month ago

Sf

1 Hazkara

1 month ago

יעקב בן ברכה לאה

1 Hazkara

1 month ago

אסתר מרים ווייס

1 Hazkara

1 month ago

Rachel Eidlisz

1 Hazkara

1 month ago

Betzalel

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Honor of משפחת רובין

In Memory of 'ר ישעי בן ר משה

יואל אברהם כ''ץ

1 Hazkara

1 month ago

Kohn S.

1 Hazkara

1 month ago

י גאלדבערגער

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Josef Fried

1 Hazkara

1 month ago

Tzvi Herz

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

Showing the maximum 200 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 31,835

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket