Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

הרב מנחם מענדל גרויס

With Kerestir Kvitel

Raised:

128

Goal:

180 kvitlach

Donors:

139

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

This Dryver is part of "נכדי רבינו" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

This Dryver is part of "נכדי רבינו" team

Go to Team Page

Send Kvitel

Recent Donations (139 Total)

א.ח.ל.

1 Hazkara + $11 pidyon

1 month ago

ב. ליכטמאן

1 Hazkara

1 month ago

ש פ ל

1 Hazkara + $25 pidyon

1 month ago

saul schwartz

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

SterlionCreations.com

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Honor of לכבוד ידידי הרב רבי מענדל שליט"א

Anonymous

Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

י נ ב

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

הרב דוד הלברשטאם

1 Hazkara

1 month ago

יואל הורוויץ

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

אברהם יעקב ראזענבוים

1 Hazkara

1 month ago

ישראל חיים ראזענבוים

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

הרב מאיר מייער

0 Hazkara + $25 pidyon

1 month ago

mordchai Koth

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

מאיר יוסף לויפער

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

יושע העשיל קאהן

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Memory of לע"נ ר' ישעי ב"ר משה

ליפא קליין

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

יואל כהנא

1 Hazkara

1 month ago

שלמה יודא קיש

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

יעקב הארטשטיין

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

חיים דוד גראס

1 Hazkara

1 month ago

Yoel D

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

Y D

1 Hazkara

1 month ago

יצחק הירש

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

מרדכי בוימהאפט

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Yoel D

Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

חיים הערש גאלדבערגער

1 Hazkara

1 month ago

יהודא פישמאן

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

לוי יצחק

1 Hazkara

1 month ago

אלימלך

1 Hazkara

1 month ago

לוי

1 Hazkara

1 month ago

יואל גאלדבערגער

1 Hazkara

1 month ago

ברוך

1 Hazkara

1 month ago

יושע גאלדבערגער

1 Hazkara

1 month ago

משולם פייש ראטטענבערג

1 Hazkara

1 month ago

אברהם

1 Hazkara

1 month ago

אברהם שלמה שמעון

1 Hazkara

1 month ago

yanky schwartz

1 Hazkara

1 month ago

Alexander fuhrer

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

B Posner

1 Hazkara

1 month ago

אברהם שלמה גאלדשטיין

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

לוי יצחק

1 Hazkara

1 month ago

יושע דוד ראפופארט

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

דוד אהרן גאלדשטיין

1 Hazkara

1 month ago

חיים הערש גאלדבערגער

0 Hazkara + $26 pidyon

1 month ago

ברוך מרדכי גאלדבערגער

1 Hazkara + $102 pidyon

1 month ago

שמואל דוב

1 Hazkara

1 month ago

Shimon Gertner

1 Hazkara

1 month ago

שלמה יצחק

1 Hazkara

1 month ago

Shimon Gertner

1 Hazkara

1 month ago

יוסף

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

בנימין משה

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

שמעון ישראל

1 Hazkara

1 month ago

שמואל

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

אלעזר

1 Hazkara

1 month ago

אברהם ברוך לאנדא

1 Hazkara

1 month ago

הרב הירצקא קליין

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

יחיאל גלאנץ

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

שלמה יואל פריעדמאן

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

שלמה יואל פריעדמאן

1 Hazkara

1 month ago

אפרים גאלמאן

1 Hazkara

1 month ago

יואל גאלדמאן

1 Hazkara

1 month ago

אפרים ע

1 Hazkara

1 month ago

אברהם יעקב

1 Hazkara

1 month ago

לאה בת שרה גיטל

1 Hazkara

1 month ago

שלמה בנימין גאלדמאן

1 Hazkara

1 month ago

חיים מאיר טייטלבוים

1 Hazkara

1 month ago

יואל יוסף טייטלבוים

1 Hazkara

1 month ago

הרב שמואל טייטלבוים

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

yanky schwartz

1 Hazkara

1 month ago

שלמה בנימין גאלדמאן

1 Hazkara

1 month ago

יעקב יוסף גאלדמאן

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

אברהם יוסף

1 Hazkara

1 month ago

ME

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

A Meyer

1 Hazkara

1 month ago

יצחק מאיר פריעדמאן

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

מנחם נחום טווערסקי

1 Hazkara + $40 pidyon

1 month ago

פנחס משה לאנדא

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב מענדל גראס

שלמה זלמן ארגעל

1 Hazkara

1 month ago

יום טוב גראס

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

ישראל יעקב ווייס

1 Hazkara

1 month ago

אברהם שרייבער

1 Hazkara

1 month ago

יצחק מאיר וואגשאל

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

יואל בעק

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of Mendel Gross

ר' מנחם משה רעטעק

1 Hazkara + $360 pidyon

1 month ago

יקותיאל בן ה

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

נדבן

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

אברהם משה

1 Hazkara

1 month ago

אברהם יצחק

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

אברהם ארי' זאב

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

צבי בן חי' יהודית בלומא

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

חד"ק

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Memory of הרה"ק רבי ישעיה בן ר' משה זי"ע ועכי"א

M B

1 Hazkara

1 month ago

Herchel Reisz לכ' הרב מנחם מענדל גרויס שליט"א

1 Hazkara

1 month ago

Yisroel Frischman

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of reb shaye ben reb moishe

In Memory of all the niftorim

BENZION FUHRER

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of Honorable Rabbi Mendel Gross Shlit"a

Anonymous

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

Y H

1 Hazkara

1 month ago

יואל פאלקאוויטש

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

יעקב מרדכי ברילל

1 Hazkara

1 month ago

יואל מנחם ברילל

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of רבינו ישעי-הו בן משה

Abe T

1 Hazkara

1 month ago

Feivel Horowitz

1 Hazkara

1 month ago

נחמי' שלמה בלוזענשטיין

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

הרבאלעזר אייכענשטיין

1 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

אליעזר באב"ד

1 Hazkara

1 month ago

Sg

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

MOSHE LEBOWITZ

1 Hazkara

1 month ago

Yoel Ausch

1 Hazkara

1 month ago

YA

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

מרדכי זלמן פיקסלער

1 Hazkara

1 month ago

שלמה יוסף פריעדמאן

1 Hazkara

1 month ago

פינחס יהודה

1 Hazkara

1 month ago

שלום דוב דאכנער

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

Peretz Goldberg

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Pg

1 Hazkara

1 month ago

Mordechai atlas

1 Hazkara

1 month ago

Mordechai atlas

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

אברהם ראזמאן

1 Hazkara

1 month ago

לוי יצחק ראזמאן

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

hillel weiser

1 Hazkara

1 month ago

S

1 Hazkara

1 month ago

Chaim Drezdner

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Memory of לזכות כלל ישראל

Shmiel meir

1 Hazkara

1 month ago

Shmiel meir

1 Hazkara

1 month ago

Eli Banash

1 Hazkara

1 month ago

Shea Kugelman

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Memory of שרה בת ר' משה יעקב הנו''מ דבורה ליבא

Heshy Berkowitz

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

In Memory of ר' ישעי' ב"ר משה

שמעון בן פייגא פריידא

1 Hazkara

1 month ago

Efraim Ahron Reisman

1 Hazkara

1 month ago

mayer lebowitz

1 Hazkara

1 month ago

mendel gross

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 31,835

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket