Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

ר' יואל בנציון הלוי ווערצבערגער

With Kerestir Kvitel

Raised:

222

Goal:

180 kvitlach

Donors:

226

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

Send Kvitel

Recent Donations (226 Total)

מאיר נתן אייזיקאויטש

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

מאיר נתן אייזיקאויטש

1 Hazkara

1 month ago

Ben Hirsch

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of חבירי היקר הר׳ר יואל בנציון

Ben Hirsch

1 Hazkara

1 month ago

David r

1 Hazkara

1 month ago

Israel Goldklang

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Memory of ר ישעי'ה ב"ר משה

Moses levy

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

Aryeh hershkowitz

1 Hazkara

1 month ago

Aryeh hershkowitz

1 Hazkara

1 month ago

Yoel

1 Hazkara

1 month ago

Jakob Beck

1 Hazkara

1 month ago

יעקב נטע בן חנה יוטא

1 Hazkara

1 month ago

איש יהודי

1 Hazkara

1 month ago

yhk

1 Hazkara

1 month ago

Shloime herzog

1 Hazkara

1 month ago

יקתואל בערגער

1 Hazkara

1 month ago

יחיאל יהודה רוב

1 Hazkara

1 month ago

NT

0 Hazkara + $100 pidyon

1 month ago

הרב טאמלין

1 Hazkara

1 month ago

נתן טאמלין

1 Hazkara

1 month ago

אבד פריסטיק שליטא

1 Hazkara

1 month ago

מאיר דוב בן שרה

1 Hazkara

1 month ago

יחיאל יהושע ווייס

1 Hazkara

1 month ago

שמואל דוד גאלדבערגער

1 Hazkara

1 month ago

Laibi salamon

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

In Honor of Ben, always ready to help a fellow Jew no matter what no matter who

In Memory of Roiza bas Yossi

Joel

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of יואל בנציונ'ען

Anonymous

1 Hazkara

1 month ago

הרב אריה לייב בן שרה בשליחות הקודש

1 Hazkara

1 month ago

אברהם סענדר סאלאמאן

1 Hazkara

1 month ago

לייבי סאלאמאן

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

דוד לעפקאוויטש

1 Hazkara

1 month ago

דוד לעפקאוויטש

1 Hazkara

1 month ago

צבי כץ

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

C jackobowitz

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

Alexander j Green

1 Hazkara

1 month ago

יחיאל יהודה רוב

1 Hazkara

1 month ago

שלמה זלמן

1 Hazkara

1 month ago

Israel Goldstein

0 Hazkara + $25 pidyon

1 month ago

שלמה משה מאנדל

1 Hazkara

1 month ago

Yossi

1 Hazkara

1 month ago

ראובן יונתן

1 Hazkara

1 month ago

שרה ק

1 Hazkara

1 month ago

דוד לעפקאוויטש

1 Hazkara

1 month ago

דוד ארי ווייס

1 Hazkara

1 month ago

Eliyahu ben Raizel

1 Hazkara

1 month ago

Ben tzion Chaim ben devorah

1 Hazkara

1 month ago

S

1 Hazkara

1 month ago

Miriam Tzipporah bas Chantza

1 Hazkara

1 month ago

annonymus

1 Hazkara

1 month ago

Herman Perlmutter

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

M y schwartz

1 Hazkara

1 month ago

דינה טוביא בת פרימה רחל

1 Hazkara

1 month ago

Shoshana Stoll

1 Hazkara

1 month ago

Shoshana Stoll

1 Hazkara

1 month ago

Shoshana Stoll

1 Hazkara

1 month ago

אברהם יוסף זליבנסקי

1 Hazkara

1 month ago

מאיר וואלף ווערטהיימער

1 Hazkara

1 month ago

מאיר וואלף ווערטהיימער

1 Hazkara

1 month ago

Ym Kramer

1 Hazkara

1 month ago

שמואל שיק

1 Hazkara

1 month ago

משה גאלדבערגער

1 Hazkara

1 month ago

Joel Pavel

1 Hazkara

1 month ago

Mayer Schwartz

1 Hazkara

1 month ago

מאיר ווייס

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

שמואל ש

1 Hazkara

1 month ago

אחד מבני החבורה

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of יואל בנציון - ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

In Memory of רבינו ישעי׳ ב״ר משה זצ״ל זי״ע

העסקן מנשה זילבער

1 Hazkara

1 month ago

מנחם מענדל

1 Hazkara

1 month ago

חיים מאיר יוסף

1 Hazkara

1 month ago

יוסף משה אונגאר

1 Hazkara

1 month ago

חיים לעפקאוויטש

1 Hazkara

1 month ago

יחזקאל שווימער

1 Hazkara

1 month ago

Sam Eisen

1 Hazkara

1 month ago

M mg

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

MMG

1 Hazkara

1 month ago

ישראל בן צפורה

1 Hazkara

1 month ago

Shiya Samet

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Memory of רבי ישעי׳ ב״ר משה זי״ע

שלמה בן שרה

1 Hazkara

1 month ago

David Neuman

1 Hazkara

1 month ago

דוד בן חי׳

1 Hazkara

1 month ago

Tzvi

1 Hazkara

1 month ago

Landau

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

In Honor of ידידי ר' יואל בנציון

Mordechai ROSENFELD

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

מאיר ווייס

1 Hazkara

1 month ago

מאיר ווייס

1 Hazkara

1 month ago

יוסף ווייס

1 Hazkara

1 month ago

מאיר ווייס

1 Hazkara

1 month ago

יום טוב ליפמן יוסף

1 Hazkara

1 month ago

שמואל

1 Hazkara

1 month ago

חנניה יום טוב ליפא

1 Hazkara

1 month ago

ר אפרים שטערן

1 Hazkara

1 month ago

אפרים שטערן

1 Hazkara

1 month ago

A M

1 Hazkara

1 month ago

Eliezer Feig

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

In Honor of געטרייע ראש הקהל

BT

1 Hazkara

1 month ago

רחמני

1 Hazkara

1 month ago

Abraham Green

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of הצדיק העסקן בן ציון ווערצבערגער

Duvid Finkelstein

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב יואל בן ציון וורצברגר

In Memory of שיע בן ר משה

Fishel Feuerwerker

1 Hazkara

1 month ago

יהושע יהודה פילאפף

1 Hazkara

1 month ago

יואל אריה שטרן

1 Hazkara

1 month ago

אבד דאמבראווא שליטא

1 Hazkara

1 month ago

שמעון שטערן

1 Hazkara

1 month ago

שמעון שטערן

1 Hazkara

1 month ago

שמעון שטערן

1 Hazkara

1 month ago

ש ש

1 Hazkara

1 month ago

ש ש

1 Hazkara

1 month ago

ש ש

1 Hazkara

1 month ago

Zajac

1 Hazkara

1 month ago

שמעון שטערן

1 Hazkara

1 month ago

שמעון שטערן

1 Hazkara

1 month ago

Weinstok

1 Hazkara

1 month ago

אליעזר קאליש

1 Hazkara

1 month ago

Sh D

1 Hazkara

1 month ago

Jacob ribin

1 Hazkara

1 month ago

הרב שלמה זלמן פאללאק

1 Hazkara

1 month ago

Horn

1 Hazkara

1 month ago

Menachem stern

1 Hazkara + $360 pidyon

1 month ago

In Honor of לרפואת שרה מרים בת לאה חיה ציפורה

יעקב יוסף האפמאן

1 Hazkara

1 month ago

YF

1 Hazkara

1 month ago

יואל סופר

1 Hazkara

1 month ago

MAB

1 Hazkara

1 month ago

MB

1 Hazkara

1 month ago

YS

1 Hazkara

1 month ago

Joel Friedman

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Memory of R shayele

Rg

1 Hazkara

1 month ago

ישראל אלתר עקיבא בן הינדא פינקל

1 Hazkara

1 month ago

Moshe

1 Hazkara

1 month ago

Abraham Strulovitch

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

ר יקתואל יהודה ניישטאדט

1 Hazkara

1 month ago

Zk

1 Hazkara

1 month ago

זלמן לייב ניישטאדט

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

Mordechi Held

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of ידידי הרב יואל בנציון ווערצבערגער הי"ו

CHAIM Walter

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

In Honor of רבי יואל בנציון ווערצבערגער הי"ולכבוד ידידי היקר עסקן נמרץ לכל דבר שבקדושה

In Memory of ק"ק הגה"צ רבי משה אהרן דוד בן הגה"צ רבי שלמה זלמן אבד

אברהם אליעזר לעווין

1 Hazkara

1 month ago

Zk

1 Hazkara

1 month ago

Yitzchok M. Braver

1 Hazkara

1 month ago

נדבן הפראדוקטן לבית האופה

1 Hazkara

1 month ago

YG

1 Hazkara

1 month ago

Bentzi Fisher

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

ר יואל וויינשטאק

1 Hazkara

1 month ago

Sholi Rosenblum

1 Hazkara

1 month ago

JOEL SONDIK

1 Hazkara

1 month ago

משה זושא ניישטאדט

1 Hazkara

1 month ago

Joel Rottenberg

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of ר' יואל בנציון הלוי ווערצבערגער

יעקב זאב

1 Hazkara

1 month ago

חנני' יו"ט

1 Hazkara

1 month ago

שמעון

1 Hazkara

1 month ago

שלמה

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי

1 Hazkara

1 month ago

משה שמואל

1 Hazkara

1 month ago

יחזקאל שרגא

1 Hazkara

1 month ago

חיים ראוז

1 Hazkara

1 month ago

חיים פריעד

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

שלום יוסף

1 Hazkara

1 month ago

Mendy

1 Hazkara

1 month ago

Yosi orzel

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara

1 month ago

Elye Kramer

1 Hazkara

1 month ago

השפעות עד בל ד

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Memory of לרפואת הרה"ק ר` חײם בן חנה

אהרן

1 Hazkara

1 month ago

הרב יצחק ברוך שפיטצער

1 Hazkara

1 month ago

הרב הצדיק מדברי אמונה לרפוש

1 Hazkara

1 month ago

הרב רוקח

1 Hazkara

1 month ago

Family stern

1 Hazkara

1 month ago

חיים בן ציון גריענפעלד

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

Burech Shia Greenfeld

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Israel M Brach

1 Hazkara

1 month ago

Aaron Zelikovitz

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of זי'ע

Tuvia Stern

1 Hazkara

1 month ago

Lw

1 Hazkara

1 month ago

Shmuel rothstein

1 Hazkara

1 month ago

Shmuel rothstein

1 Hazkara

1 month ago

יצחק מתתי' בירנבוים

1 Hazkara

1 month ago

Levi Derbaremdiger

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Levi yitzchok Derbarmdiger

1 Hazkara

1 month ago

Levi yitzchok Derbarmdiger

1 Hazkara

1 month ago

David yisrael ben malkah

1 Hazkara

1 month ago

David yisrael ben malkah

1 Hazkara

1 month ago

Shimon

1 Hazkara

1 month ago

Yrachmiel fried

1 Hazkara

1 month ago

Shea Ost

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Memory of לע"נ ר' ישיעה ב"ר משה זי"ע

David Lefkowitz

1 Hazkara + $100 pidyon

1 month ago

Comments: הוספה

Chaim Fried

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of לזכות רפואות רבקה יוכבד בת שרה טאבא דבורה

Chaim Fried

1 Hazkara

1 month ago

David Lefkowitz

1 Hazkara + $200 pidyon

1 month ago

DAVID NUTOVICS

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of ר. יואל בן ציון ווירצברגר

יוסף בנציון שווארץ

1 Hazkara

1 month ago

Shmaye kraus

1 Hazkara

1 month ago

Moshe Greenfeld

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

Moshe Greenfeld

1 Hazkara

1 month ago

Burech Shia Greenfeld

1 Hazkara

1 month ago

Sendy green

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

Chaim Greenfeld

1 Hazkara

1 month ago

Chaim Fried

1 Hazkara

1 month ago

Showing the maximum 200 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 31,835

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket