Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

הרב אברהם שלמה דייטש

With Kerestir Kvitel

Raised:

174

Goal:

180 kvitlach

Donors:

184

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

Send Kvitel

Recent Donations (184 Total)

ms

1 Hazkara

1 month ago

מאסרי

1 Hazkara

1 month ago

מ

1 Hazkara

1 month ago

קליין

1 Hazkara

1 month ago

באנדא

1 Hazkara

1 month ago

דייטש

1 Hazkara

1 month ago

מ

1 Hazkara

1 month ago

מ

1 Hazkara

1 month ago

Yossi Fisch

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

בראווער

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

In Honor of אברהם שלמה דייטש

Duvid Simcha Simkowitz

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

Dovid Simcha Simkowitz

1 Hazkara

1 month ago

חיים בערקאוויטש

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of אברהם שלמה דייטש

אלי' דוד

1 Hazkara

1 month ago

אליקים געציל

1 Hazkara

1 month ago

משה יצחק ראזענפעלד

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

In Honor of אברהם שלמה דייטש

מרדכי יודא

1 Hazkara

1 month ago

שמעון

1 Hazkara

1 month ago

שמואל

1 Hazkara

1 month ago

י

1 Hazkara

1 month ago

הערמאן

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

פישער

0 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב אברהם שלמה דייטש קעכער

יואל הירשפעלד

1 Hazkara + $100 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב אברהם שלמה דייטש קעכער

ראז

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב אברהם שלמה דייטש קעכער

מיטטעלמאן

1 Hazkara

1 month ago

שערהאפער

1 Hazkara

1 month ago

קליין

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

פישער

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב אברהם שלמה דייטש קעכער

מאסרי

1 Hazkara

1 month ago

עוזיאל הערש כ"ץ

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of ר אברהם שלמה דייטש

In Memory of ר ישיעה בן ר משה זיעוכ"י

מאסרי

1 Hazkara

1 month ago

Abraham Berkowitz

1 Hazkara

1 month ago

אלעזר דוד בו אסתר

1 Hazkara

1 month ago

Joel Goldberger

1 Hazkara + $360 pidyon

1 month ago

אלי פאלגער

1 Hazkara

1 month ago

Chaim Moskovits

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Avrumi Kolman

1 Hazkara

1 month ago

יואל ווייס

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב אברהם שלמה דייטש קעכער

ישראל יצחק קאהן

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב אברהם שלמה דייטש קעכער

Chesky Mertz

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of העסקן ר אברהם שלמה

In Memory of שרה בת אברהם שמואל

מערץ

1 Hazkara

1 month ago

Shmeil Binyumin stein

1 Hazkara

1 month ago

Shmiel Binyumin Stein

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

דייטש

1 Hazkara

1 month ago

זושא

1 Hazkara

1 month ago

יוסף נפתלי גרינפעלד

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

יעקב יואל ווייס

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

יואל הכהן גלאנץ

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

יואל פישער

1 Hazkara + $40 pidyon

1 month ago

A Ehrenfeld

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

In Honor of ר' אברהם שלמה דייטש

טירנוער

1 Hazkara

1 month ago

יואל גלאנץ

1 Hazkara

1 month ago

יעקב יואל ווייס

1 Hazkara

1 month ago

בריעף

1 Hazkara

1 month ago

דוד דייטש

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב אברהם שלמה דייטש

יואל פישער

1 Hazkara

1 month ago

שווארץ

1 Hazkara

1 month ago

שווארץ

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב אברהם שלמה דייטש

גרינפעלד

1 Hazkara

1 month ago

א

1 Hazkara

1 month ago

חיים

1 Hazkara

1 month ago

צ

1 Hazkara

1 month ago

ראזנער

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב אברהם שלמה דייטש בעסטע קעכער

מ

1 Hazkara

1 month ago

Wolf Goldberger

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה

ח

1 Hazkara

1 month ago

פיש

1 Hazkara

1 month ago

פיש

1 Hazkara

1 month ago

משה

1 Hazkara

1 month ago

אלי

1 Hazkara

1 month ago

טוב

1 Hazkara

1 month ago

גאלד

1 Hazkara

1 month ago

גאלד

1 Hazkara

1 month ago

פיש

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

קליין

1 Hazkara

1 month ago

פיש

1 Hazkara

1 month ago

רייך

1 Hazkara

1 month ago

פיש

1 Hazkara

1 month ago

פיש

1 Hazkara

1 month ago

לעבאוויטש

1 Hazkara

1 month ago

פיש

1 Hazkara

1 month ago

Avrumi Kolman

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of My best Uncle Shloimy Deutsch

Yossie Greenfeld

0 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

פיש

1 Hazkara

1 month ago

מ

1 Hazkara

1 month ago

יעקב

1 Hazkara

1 month ago

שרה

1 Hazkara

1 month ago

אפרים

1 Hazkara

1 month ago

אדלער

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of קעכער ר' אברהם שלמה דדטש

Y H

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of הרה"ח ר' אברהם שלמה דייטש

עפשטיין

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב אברהם שלמה דייטש קעכער

א

1 Hazkara

1 month ago

אייזנבאך

1 Hazkara

1 month ago

מערץ

1 Hazkara

1 month ago

שמעון

1 Hazkara

1 month ago

Yoel Mann

0 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

נפתלי

1 Hazkara

1 month ago

י

1 Hazkara

1 month ago

הדס

1 Hazkara

1 month ago

י

1 Hazkara

1 month ago

Ben Joseph

1 Hazkara

1 month ago

אליעזר דוד פיש

1 Hazkara

1 month ago

מ

1 Hazkara

1 month ago

mch

1 Hazkara

1 month ago

חיים

1 Hazkara

1 month ago

mina deutsch

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

mina deutsch

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Memory of chaim ben yitchok yaakov

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Joel Greenfeld

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of אברהם שלמה דייטש

In Memory of ר' ישעי בן משה

Anna Ackerman

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

אברהם יצחק

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

צבי

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

אברהם

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

יקותיאל

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Moshe R

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

דוד קאטינא

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

A wurzberger

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of Our Dear Brother Avrum Shlomie

יושע צבי

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

יעקב בן חיה שרה

1 Hazkara

1 month ago

שטארק

1 Hazkara

1 month ago

יחיאל

1 Hazkara

1 month ago

אברהם יעקב

1 Hazkara

1 month ago

סיגל

1 Hazkara

1 month ago

יעקב

1 Hazkara

1 month ago

kohn

1 Hazkara

1 month ago

YOSSI MEISELS

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

In Honor of Shloimy Deutch

In Memory of Reb Shaye ben Reb Moishe

rivka weiss

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

יואל

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

gift

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

hershey spitzer

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

חיים

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Yossi Meisels

1 Hazkara

1 month ago

chaim

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

Frimet Tirnauer

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

פעלערבערבוים

1 Hazkara

1 month ago

yochenen Felberbaum

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of ד

Borich Fekata

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Honor of A

Volvy Landau

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Volvy Landau

1 Hazkara

1 month ago

Leo Spitzer

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Yoely Rosner

1 Hazkara

1 month ago

Leiby Rosner

1 Hazkara

1 month ago

Yoely Guttman

1 Hazkara

1 month ago

נפתלי

1 Hazkara

1 month ago

י לעפקאוויטש

1 Hazkara

1 month ago

צבי עהרנפעלד

1 Hazkara

1 month ago

א עהרנפעלד

1 Hazkara

1 month ago

Efraim Rosner

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

יואל עהרנפעלד

1 Hazkara

1 month ago

אפרים פרידמאן

1 Hazkara

1 month ago

שלום עהרנפעלד

1 Hazkara

1 month ago

אברהם שלמה עהרנפעלד

1 Hazkara

1 month ago

Mosha Duvid Rosner

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Stein

1 Hazkara

1 month ago

שלום עהרנפעלד

1 Hazkara

1 month ago

אלי דייטש

1 Hazkara

1 month ago

Eliezer Rosner

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

יואלי גרינפעלד

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara

1 month ago

Shulem Ehrenfeld

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Efraim Kugelman

1 Hazkara

1 month ago

מנחם עמרם לאנגלעבן

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Honor of אברהם אבא גרינבוים אברהם שלמה דייטש

Lipa Ackerman

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of ר׳ אברהם שלמה דייטש

AR

1 Hazkara

1 month ago

Getzel berger

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of הרה״ח איש קערעסטיר רבי אברהם שלמה ני״ו

Yoel Roth

1 Hazkara

1 month ago

אברהם יצחק דרעזדנער

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

In Honor of אברהם שלמה דייטש

In Memory of רבי ישעי בן רבי משה

Lipa Kish

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Lipa Kish

1 Hazkara

1 month ago

Yechiel Klein

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Shloimy Nussenzweig

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

Shloimy Nussenzweig

1 Hazkara

1 month ago

Eliezer blau

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

Yitzchok alter Fisch

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of Avrum Shlome Deutsch

Modcha aron oberlander

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of ידידי היקר אברהם שלמה דייטש

In Memory of חנה בת מנחם מאיר

Baruch Fisch

1 Hazkara + $360 pidyon

1 month ago

In Honor of סעודות שלמה

Anonymous

1 Hazkara + $1 pidyon

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Yoel zeltzer

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

Shloimy Goldberger

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of My dear uncle Avrum Shloime

Y.G

1 Hazkara + $5 pidyon

1 month ago

In Honor of ר׳ שלמה דייטש - הקעכער

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 31,835

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket